Kontingent

Betaling foretages via bankoverførsel til reg.nr. 9815 og kontonr. 2500134243. Din plads på holdet/holdene er sikret, når du har betalt. Husk at oplyse holdnr. og deltagernavn(e).

Betaling kan foretages på tre forskellige måder: månedsvis, i to rater eller hele sæsonen på én gang. Betales der i to rater opnås der rabat, og betales hele sæsonen forud er rabatten højere.

Ved månedsvis betaling skal der betales senest den 5. i måneden. Der betales i følgende måneder: september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april & maj.

Ved betaling i rater:
1. rate betales ved tilmelding
2. rate betales senest den 5. januar

Periode Pris pr. person pr. hold
Pr. måned ved månedsvis betaling 445 kr.
Betaling i to rater – pris pr. rate 1.975 kr.
Betaling af hele sæsonen ved indmeldelse 3.750 kr.
Hold startende i januar – betaling for hele kurset (januar – maj) 2.200 kr.
Enetime á 50 min. (for én person eller ét par) 650 kr.
Prøvetime – pris pr. person 100 kr.

 

Der gives rabat ved deltagelse på flere hold. Hvis en deltager er tilmeldt to hold, kan der deltages på et tredje hold til halv pris.

De forskellige rabatmuligheder kan ikke kombineres – man kan kun benytte én af dem.

Udmeldelse kan kun ske til følgende mail-adresse med oplysning om navn og holdnr.: mail@oesterbrodans.dk.

Tilmelding til sæsonen er bindende, og muligheden for at betale i rater er udelukkende en service fra danseskolens side. Forudbetalt kontingent kan derfor IKKE tilbagebetales.

Manglende fremmøde fritager ikke for betaling.