Priser2019-11-25T00:33:17+00:00

Kontingent

Betaling foretages via bankoverførsel til reg.nr. 9815 og kontonr. 2500134243 eller via MobilePay. Din plads på holdet/holdene er sikret, når du har betalt. Husk at oplyse holdnr. og deltagerens navn.

Betaling kan foretages på tre forskellige måder: månedsvis, i to rater eller hele sæsonen på én gang. Betales der i to rater opnås en rabat på ca. 5%, og betales hele sæsonen forud opnås en rabat på ca. 10%.

Ved månedsvis betaling skal der betales senest den 5. i måneden.

Ved betaling i rater:
1. rate betales ved tilmelding
2. rate betales senest den 15. januar

Periode Pris pr. person
Pr. måned ved månedsvis betaling 380 kr.
Betaling i to rater – pris pr. rate (5% rabat) 1.625 kr.
Betaling af hele sæsonen ved indmeldelse (10% rabat) 3.100 kr.
Hold startende i januar – betaling for hele sæsonen 1.800 kr.
Enetime (for én person eller ét par) 600 kr.
Prøvetime 95 kr.

 

For holdet “Børnedans 3-5 år” betales halv pris.

Der gives rabat ved deltagelse på flere hold. Hvis en deltager er tilmeldt to hold, kan der deltages på et tredje hold til halv pris.

De forskellige rabatmuligheder kan ikke kombineres – man kan kun benytte én af dem.

Udmeldelse kan kun ske til følgende mail-adresse med oplysning om navn og holdenummer: mail@oesterbrodans.dk.

Tilmelding til sæsonen er bindende, og muligheden for at betale i rater er udelukkende en service fra dansestudiets side. Forudbetalt kontingent kan derfor IKKE tilbagebetales med mindre særlig grund gør sig gældende (f.eks. alvorlig sygdom).

Manglende fremmøde fritager ikke for betaling.